Xec regal 50€ / Xeque regalo 50€

50,00

Aquest xec es pot utilitzar en qualsevol compra de LA FONT SOSTENIBLE.

T’enviarem per correu electrònic un codi de validació corresponent al teu xec regal.

En el cas que la compra sigui superior al xec regal, automàticament, al posar el codi corresponent, serà descomptat del valor total de la teva compra.


Este cheque se puede utilizar en cualquier compra de LA FONT SOSTENIBLE.

Te enviaremos un correo electrónico con el código de validación que corresponde a tu cheque regalo.

En el caso que la compra sea superior al cheque regalo, automáticamente, al poner el codigo correspondiente, este será descontado del valor total de tu compra.

Categoria: