Informació de contacte

La Font Sostenible

C/La Font, s/n

08514 Lluçà | Barcelona

Telf: + 34 608 94 18 02

Email: info@lafontsostenible.cat

Formulari de contacte

  Nom / Nombre

  Email

  Telèfon / Teléfono

  Assumpte / Asunto

  El teu missatge / Tu mensaje

  He llegit i accepto la Política de Privacitat de La Font Sostenible / He leido y acepto la Política de Privacidad de La Font Sostenible

  De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de dades de caràcter personal i la seva normativa de desenvolupament, se l’informa que les dades personals que vostè ens aporta en aquest formulari formaran part d’un fitxer de dades de caràcter personal creat i sota la responsabilitat de La font sostenible, que opera sota les marques La Font Sostenible per tal de gestionar tot el necessari per donar resposta a la seva petició. Finalment li comuniquem que pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel · lació i oposició de les seves dades personals, mitjançant petició escrita, juntament amb document que l’identifiqui, dirigida a la següent adreça de correu electrònic: info@lafontsostenible.cat o bé presentant un escrit a les oficines de l’empresa, a l’adreça relacionada a la informació de contacte. Consulta l’Avis Legal.
  Us informem que les dades personals que faciliteu passaran a formar part d’un fitxer del que som els responsables i que té per finalitat gestionar la seva petició. Té dret a l’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les dades per correu electrònic a pgaret@pangea.org o Pere Garet Bosch, situada a La Font, 08514 Lluçà. En el cas de facilitar dades de tercers, vostè s’obliga a informar d’aquesta política de privacitat i de fer-ho amb el seu consentiment.